cover

AKODAA NYAME TWO JESUS IN THE BIBLE 2017 HD.

cover

Akwadaa nyame preaching

cover

Listen to Akwadaa Nyame

cover

EVANGELIST ONE TOUCH IDOL WORSHIP IS FOOLISHNESS VOL,8 AKWADA NYAME

cover

Kofi Jesus
Wo nny3 Nyame Audio slide

cover

BIG AKWESS
Pastor Cursed Yaw Boakye

cover

AKWADAA MAKO
DANE DANE WO HO

cover

Odo Yewu Ayem Ye Man Mbobo

cover

Akwadaa Mako Yi W` ani

cover

CYFA whip nae nae dance