cover

Cyber Baba 2000 Liquid Cosmos 2000

cover

Những Lời Dối Gian
DJ Thái Hoàng Remix

cover

ĐỢI // VŨ. (ORIGINAL)

cover

Avioes Do Forro
Dói Né

cover

[Official mp3] Chuyện đời

cover

Hát cho đời và hát cho em
Thơm, Đen, Long, Thỏ

cover

NST Về Với Đội Của Anh
Pô Nguyễn

cover

Ngược Đời
Rhymastic

cover

Tháng tư là lời nói dối của em
Hà Anh Tuấn

cover

Pedro Henrique e Fernando
Dói né

cover

Nhìn
Đa Sắc ft Đen (Mixtape Sắc Đời)