cover

Morya dhol tasha pathak Mumbai 2017

cover

Morya Dhol Tasha Pathak, Ram Navami Utsav 2017,Shirdi 2017

cover

Morya Dhol Tasha Pathak Mumbai शतकोत्तरी वादन 100 century's vadan PART 1

cover

morya dhol tasha pathak at lalbaugacha raja padyapujan 2015 part 1

cover

Morya dhol Tasha pathak . Khar Mumbai

cover

Morya dhol Tasha pathak Mumbai

cover

Morya Dhol Tasha Pathak Mumbai, Gudi Padwa, Girgaon

cover

Jagdamb Dhol Tasha Pathak | Gudhi Padwa Shobhayatra 2017 | Girgaon Church Mumbai

cover

Morya dhol tasha pathak, mumbai 2017

cover

Morya dhol tasha pathak mumbai 2017

cover

Morya...Dhol...Pathak...Ganesh Gallii 2013...

cover

Morya Nashik Dhol Pathak at Tardeo cha Raja Padhya Pujan 2017

cover

Chembur Festival | Morya Dhol Tasha Pathak : Cultural Parade, 2017