cover

Morya Dhol Tasha Pathak, Ram Navami Utsav 2017,Shirdi 2017

cover

Morya Dhol Tasha Pathak Mumbai शतकोत्तरी वादन 100 century's vadan PART 1

cover

Morya Dhol Tasha Pathak Mumbai, Gudi Padwa, Girgaon

cover

Morya dhol Tasha pathak Mumbai

cover

morya dhol tasha pathak at lalbaugacha raja padyapujan 2015 part 1

cover

Morya dhol tasha pathak mumbai 2017

cover

Morya...Dhol...Pathak...Ganesh Gallii 2013...

cover

Morya dhol tasha pathak Mumbai 2017

cover

Morya Nashik Dhol Pathak at Tardeo cha Raja Padhya Pujan 2017

cover

MORYA DHOL TASHA PATHAK MUMBAI 2k17 # P2

cover

Morya Dhol Pathak, Mumbai Official Song

cover

Solo Performance | Morya Dhol Tasha Pathak Mumbai | Best Tasha Vadan | Chembur Festival 2017

cover

Chembur Festival | Morya Dhol Tasha Pathak : Cultural Parade, 2017