cover

Kadir Martuu & Gaaddisee Shamsadiin
New Oromo Music (Nov. 2015)

cover

Jaafar Yuusuf
Wallee Haaraa [Oromo Music]

cover

Araarsaa Gabbisaa: "Maal Jedha Lammiin?" [New Oromo Music
November 2015]

cover

Nafrobika Totoba: "Nattiboonini" [New Oromo Music
2016]

cover

Falmataa Oromiyaa: "Bilisummaa" [New Oromo Music
2015]

cover

Nimoonaa Nugusaa (Abbex): "Ni Sodaattemooree?" [New Oromo Music
December 2015]

cover

Boonaa Umar
New Oromo Music

cover

Naggaa Mootummaa: "Yaa Kanniisa Ko" [New Oromo Music]

cover

New Oromo Song by Kadir Martuu

cover

Two New Oromo Songs in One by Artist Beenyaa Dirbaabaa

cover

Hawwii Tazarraa: Geerarsa [New Oromo Protest Music]

cover

Muluu Baqqalaa's New Oromo Song (November 2015)

cover

Gammachuu Ahmad: "Lalabanee Lalabanee!" [New Oromo Protest Music]