cover

Shatan Niger wakar bayan mata.wmv

cover

Shatan Niger wakar Mutuwa

cover

Shatan Niger Wakar Assalatu.wmv

cover

"Ashe mutuwa ke bakida sabo" emotional song by Shatan Niger wakar mutuwa

cover

Shatan Niger wakar Mu Maza.wmv

cover

Shatan Niger wakar Halima.wmv

cover

Shatan Niger wakar kukan Gubro.wmv

cover

shatan Niger wakar mutuwa.wmv

cover

"Dan kwali" Sogha Niger

cover

Abdou Salam
Bayun Maata

cover

"Ténéré" MAMOUDOU ABDOUSALAM